Jan Myrdal

Resan till Barbarien


Resan till Barbarien är en bittert uppsluppen satir över efterkrigstidens Europa som skrevs 1955 av en ung och ständigt refuserad författare på vänsterkanten. Den ”hör till en europeisk dåtid som nu ligger i skugga, medieskugga inte minst”, skriver Jan Myrdal i sitt förord. Boken refuserades av Tidens förlag och skickades då till Willi och Maj Bredel i Berlin med förhoppningar om att det skulle vara möjligt att publicera den i DDR. Sedan glömdes manuskriptet bort och inte förrän långt efter det att Maj Bredel gått bort skickades det till Jan Myrdal i Sverige. När den nu kommer ut är det alltså med 59 års fördröjning.

Roman | Danskt band 120 sidor | Utk augusti 2014

125 kr

Tretton
150 kr
Den tredje passageraren
170 kr
Kartusianklostret i Parma
205 kr
Älska din dröm
160 kr
Historier om herr Keuner
160 kr