Göran Burén

Alla människors lika värde

1948 bildades staten Israel. I samband med de stridigheter som då uppstod fördrevs tre kvarts miljon människor från sitt land och sina hem. Deras egendom övertogs av de nya härskarna. Israel blev en framgångssaga och palestinierna blev flyktingar. Vad visste svenskarna om de landsflyktigas öde?

I dagarna utkommer Umeåförfattaren Göran Buréns nya bok, Alla människors lika värde. Den är på sätt och vis en fortsättning på den förra som handlade mordet på Folke Bernadotte. Nu är det de palestinska flyktingar Bernadotte engagerade sig så starkt för som står i fokus. Varför har de varit och varför är de fortfarande så bortglömda?

Alla människors lika värde är Göran Buréns sjunde bok.

Utkommer oktober 2017
Historiskt reportage | Mjukband 248 sidor | Oktober 2017

160 kr

Imperiets skugga
149 kr 180 kr
Imamen, kuppen och tjänarna
160 kr
Hör detta och lyssna till det
150 kr
Syriza och den grekiska våren
145 kr
Gå vilse
145 kr 195 kr