Maura Dooley

Att kyssa en kvarleva

Översättning Roy Isaksson

Dikter från samlingarna Sound Barrier, Poems 1982–2002 och Life under Water

”Maura Dooley skriver med en målares blick, den materiella världen är sedd med intensiv vällust,  full av färg och smak. Denna djupa omsorg om livets sensuella ögonblick är drivkraften bakom många av hennes  dikter, en del av hennes irländska arv.
 …
 Maura Dooleys poesi utmärker sig för att den omfattar både den lyriska och den politiska medvetenheten, är en  sammansmältning av huvud och hjärta.
 …
Hennes dikter är i sig handlingar som förskjuter perspektiven, som vrider och vänder på en händelse eller en  känsla som inte helt kan namnges eller förstås. Hennes skapande fantasi är en fantasi som får mysterierna att  föröka sig. Dikterna i detta urval är till största delen hämtade från Sound Barrier, Poems 1982–2002  (Bloodaxe 2002).”
 Roy Isaksson

Dikter | Danskt band 120 sidor | Utk juni 2010
120 kr

49 kr

Migritude
99 kr
Tystnadens Europa
99 kr
Graceland
249 kr
Nattens sång
129 kr 160 kr
"Den här gången gick vi för långt"
89 kr 150 kr