Jennie Silis

En hedersam kvinna

Kvinnor som får barn utanför äktenskapet är en av de mest utsatta grupperna i det marockanska samhället.  Oum El Banine är en liten, lokal organisation verksam i södra Marocko som arbetar med att stödja  gravida, ogifta  kvinnor, ensamstående mödrar och deras barn.

I sin reportagebok En hedersam kvinna följer författaren Jennie Silis Oum El Banines arbete i Agadir  under tre år, deras medgångar och motgångar.

Författaren om sin bok: ”Syftet med boken är att nyansera debatten om heder och kvinnors rättigheter.  Jag tror att det råder en stor brist på faktakunskaper inom detta område – det är populärt att prata och tycka, men  vi saknar ofta förklaringsmodeller och kunskaper om hur det ser ut i länderna vi pratar om. Jag ger därför en förklaring  om hur det juridiska systemet ser ut i Marocko, hur sharialagar fungerar och hur familjelagstiftningen ser ut och vad  detta har för konsekvenser. En populär förklaring är att hedersvåld alltid är kopplat till religion och framförallt  islam. Jag menar att detta är en förenklad förklaring. Religionen kan vara viktig men vi måste även se till fattigdom,  patriarkala strukturer och maktutövning, annars får vi bara en begränsad kunskap om vår omvärld. Viktigt för mig har  även varit att ge röst åt de kvinnor som annars döms utan att bli hörda, de har fått chansen att säga sin mening och  jag tror vi har mycket att lära av deras ord.”

Debatt | Storpocket 208 sidor | Utkom dece,ber 2011

100 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Libyenkrigets geopolitik

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Tystnadens Europa
120 kr
Högerpopulismen dissekerad
120 kr
Graceland

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Darfur, konfliktens bakgrund
100 kr