Flyktingtragedin den 13 oktober 2013
Efter drunkningsolyckorna utanför Lampedusa i början av oktober 2013 inträffade ännu en stor tragedi den 13 oktober 2013. Den italienska journalisten Fabrizio Gatti har ägnat mycket kraft åt att klarlägga händelseförloppet den dagen och har nu fått fram telefonsamtal som tydligt visar att den italienska ledningscentralens ovilja att ingripa resulterade i att 268 flyktingar miste livet. Bakgrunden är att den italienska kustbevakningens ledningscentral i Rom redan kl 12.39 denna dag fick ett nödsamtal från en syrisk läkare som befann sig ombord på en båt med över 400 flyktingar på väg från Libyen mot den italienska ön Lampedusa. Eftersom flyktingbåten formellt sett befann sig i ett område för vilket myndigheterna på Malta var ansvariga för eventuella räddningsinsatser uppmanade ledningscentralen flyktingarna att vända sig till Malta trots att patrullfartyget Libra från den italienska flottan befann sig på endast en och halv timmes gångtid. Ett fax från den maltesiska ledningscentralen resulterade i att ledningscentralen i Rom ringde tillbaka och förklarade att man inte ville skicka det italienska fartyget eftersom det i så fall skulle vara tvunget att föra de räddade flyktingarna till en hamn vilket skulle beröva myndigheterna ”an important asset in order to spot new targets in the southern area”.

Av dokument i två nedlagda förundersökningar om uraktlåtenhet att lämna assistans (”omissione di soccorso”) vid åklagarmyndigheterna i Rom respektive Agrigento framgår vidare att den italienska flottans befälhavande officer beordrade patrullfartyget Libra att avlägsna sig för att inte den maltesiska patrullbåten P61 skulle se det när den närmade sig den nödställda flyktingbåten ”för om de får se er kan de få griller i huvudet och åka sin väg”. Trots flera samtal från den syriske läkaren varav det tydligt framgick att båten tog in vatten och att flyktingarna fruktade för sina liv lät den italienska ledningscentralen flera timmar gå till spillo och kort efter kl 17 på eftermiddagen den dagen kapsejsade flyktingbåten vilket resulterade i 268 dödsoffer.

I den här videodokumentären återges flera av telefonsamtalen eftermiddagen den 13 oktober 2013. Samtalen för på engelska, texten är på italienska (https://video.espresso.repubblica.it/inchieste/cosi-l-italia-ha-lasciato-annegare-60-bambini-in-esclusiva-le-telefonate-del-naufragio/10267/10368).
(Bild från L'Espresso)