Skadestånd när slaveriet avskaffades i StorbritannienNär slavägandet år 1833 avskaffades i Storbritanniens kolonier betalade den brittiska staten stora skadestånd till de drabbade. Det var dock inte slavarna som ansågs vara drabbade och nu ha rätt till skadestånd utan de slavägare som berövades sin ”egendom”. Nick Draper på University College London har lett en forskargrupp som har lagt tre år på att gå igenom och studera 46 000 dokument och säger i en intervju med David Randall på The Guardian att så mycket som en femtedel av förmögna britter under den viktorianska perioden fått hela eller en del av sina rikedomar från slavekonomin. Draper säger även att skadeståndsanspråken inte bara kom från rika familjer utan även från många ”helt vanliga män och kvinnor” och från alla delar av samhället. Den brittiska staten betalade ut 20 miljoner pund för att hålla omkring 3 000 familjer skadeslösa för sin ”förlust av egendom” när slaveriet avskaffades i de brittiska kolonierna 1833. Siffran motsvarade 40 procent av finansdepartementets årliga utgiftsbudget och motsvarar ca 16,5 miljarder pund, beräknade som lönevärden, i dagens värde. Forskningsrojektet har även resulterat i en databas med namnet Legacies of British Slave-ownership som finns tillgänglig på internet.

William Gladstone brukar anses som en av 1800-talets viktigaste brittiska statsmän. När kritik riktades mot de brutala förhållandena på faderns plantager på Demerara i underhuset skyndade William Gladstone till faderns försvar. Han gjorde klart att ”han tog bestämt avstånd från slaveriet; det stred mot engelsmännens karaktär; men även om man erkände riktigheten i allt detta, måste inte engelsmän få behålla rätten till sin egen egendom som de förvärvat ärligt och lagligt?” (Citerat efter John Newsinger, Imperiets skugga, s 27.) Bland dem som nu visas ha fått del av dessa skadestånd återfinns bland annat förfäder till den förre premiärministern David Cameron, den tidigare ministern Douglas Hogg, författarna Graham Greene och George Orwell, poeten Elizabeth Barrett Browning. Det enskilt största skadeståndet gick till John Gladstone, far till ovannämnde William Gladstone. För de 2 508 slavar han hade ägt på sammanlagt nio plantager erhöll han 106 769 pund, vilket torde motsvara ca 85 miljoner pund i dagens penningvärde.

Bilden på William Gladstone har hämtats från Wikipedia.