Syriza och den grekiska våren


Detta är historien om ett litet parti som blev stort, stora vallöften som blev små och en man utan slips som fick Europas politiska elit att darra. Det är en berättelse om makt, förtvivlan, frustration och nya möjligheter – och om en vår som förändrade Europa.

Ellen Engelstad skildrar ingående vad som hände när Syriza utmanade den så kallade trojkan – Internationella valutafonden, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken – och krävde ett stopp för den nedskärnings- och åtstramningspolitik som bara hade förvärrat den ekonomiska krisen i Grekland.

I ett nyskrivet efterord diskuterar Kajsa Ekis Ekman vilka lärdomar vi bör dra av Syrizas nederlag.

Bokdata
Ellen Engelstad: Syriza och den grekiska våren
Reportage
Efterord av Kajsa Ekis Ekman
Översättning: Stewe Claeson
Omslag: bokochform.se
ISBN: 978-91-87393-47-1
Utgivningsdag: 4 april 2017