Gabriel Angoulvant


Det kan vara värt att påminna om vad kolonialismen innebar i praktiken, särskilt för de som drabbades av den. Gabriel Angoulvant, fransk kolonialtjänsteman, var under åren 1908–1916 flera gånger guvernör för Elfenbenskusten. Som generalguvernör var han ansvarig för en hårdhänt ”pacificering” av Elfenbenskusten. 

Den 25 april 1908 utnämndes han till guvernör för Elfenbenskusten och med korta avbrott behöll han den posten fram till 1916. Han förespråkade en forcerad kolonisering för att snabbt och definitivt befästa Frankrikes makt och beskrev själv de metoder med vilka koloniseringen genomfördes.

"Förlusterna som handelsmännen drabbades av längs rutten … var så svåra att det mest fruktansvärda straff var berättigat och utmättes … Byarna som intogs brändes ned. Ingen nåd gavs till fångar. De avhuggna huvudena  sattes upp pålar vid järnvägsstationerna eller framför hyddorna i byn.” (citerat efter Erik de la Reguera Gränsbrytarna, Pocketförlaget 2015, sid 151f)

Gabriel Angoulvant (1872–1932)