Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish
Längre leveranstider under sommarener / Säkra betalningar / Enkla returer

Foto: Martin Magntorn


Malin Ideland

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot etnologi vid Malmö Högskola. Hennes forskning handlar om hur maktrelationer reproduceras och uttrycks i det som ofta uppfattas som förgivettaget – som till exempel vad det innebär att vara miljövänlig. Boken bygger på resultat från ett av hennes forskningsprojekt vid Malmö högskola: Det KRAV-märkta barnet. Om subjektskonstruktioner i lärande för hållbar utveckling.BÖCKER UTGIVNA PÅ CELANDERS