Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish
Längre leveranstider under sommaren / Säkra betalningar / Enkla returer
Ola Tunander

Foto: Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Ola Tunander

Ola Tunander är född 1948 och numera forskningsprofessor vid fredsforskningsinstitutet PRIO (Peace Research Institute Oslo). Tunander har skrivit en lång rad böcker, bland annat om säkerhetspolitik, geopolitik, marinstrategi, ubåtsoperationer, psykologiska operationer, statsstruktur och det kalla krigets historia. På svenska finns bl.a. Hårsfjärden – Det hemliga ubåtskriget mot Sverige (Norstedts, 2001) som ifrågasätter den tidigare officiella förklaringen att de ubåtsincidenter som Sverige utsattes för på 1980-talet var kränkningar genomförda av den sovjetiska marinen. Författaren lade fram en omfattande dokumentation som pekar på att det i själva verket handlade om brittiska och amerikanska operationer som var ett led i en hemlig psykologisk krigföring.BÖCKER UTGIVNA PÅ CELANDERS