Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish
Längre leveranstider under sommarener / Säkra betalningar / Enkla returer

Youssif Iraki


Youssif Iraki

Youssif Iraki, läkare på PRCS:s, palestinska Röda Halvmånens, sjukhus i lägret förde dagbok, på små lappar, om sitt arbete mitt under pågående krig. Dagboken gavs första gången ut på originalspråket arabiska, 1977. Långt senare översattes den till engelska och gavs ut i Kanada 2017. Den kompletterades då med vittnesmål från två palestinska medarbetare till Youssif, Ferial Abu-Sweid och Aref Taha. De hade arbetat i lägret under belägringen och striderna och tvingades, med de överlevande, ut ur lägret när massakern pågick runtom. I den svenska utgåvan har sjuksköterskan Eva Hammad, tidigare Eva Ståhl, skrivit om sitt arbete på PFLP:s klinik före kriget och om sitt beslut att komma tillbaka, gifta sig med Yosef Hamad och fortsätta arbetet. Den 5 augusti 1976 evakuerades hon, svårt krigsskadad. Hon hade förlorat sitt väntade barn, Yosef var död. Youssif Iraki föddes i Haifa 1945. Hans familj fördrevs från Palestina till Libanon och Beirut, 1948. Youssif tog studenten vid Al-Makassed Islamic Schools i Beirut. Åren 1968–1975 studerade han medicin i Moskva, arbetade ett år som kirurg och tog sedan tjänst på PRCS-sjukhuset i Tal El-Zaatar. Youssif arbetade där fram till belägringens sista dag, 12 augusti 1976. Efter erfarenheterna i Tal El-Zaatar blev Youssif vald till ekonomiansvarig i palestinska Röda Halvmånens högsta ledning, chef för medicinska frågor rörande palestinska Röda Halvmånens kliniker i södra Libanon och ansvarig för den medicinska personalens fortbildning. Han valdes till ordförande för PLO:s läkarförbund i Libanon och representerade palestinska Röda Halvmånen vid regionala och internationella konferenser. Han bildade familj och flyttade till Tyskland där han specialiserade sig i urologi på sjukhuset Berlin-Buch och tog medicine doktorsexamen på Humboldtuniversitetet i Berlin. Familjen flyttade vidare till Norge där han tjänstgjorde på flera sjukhus. År 1997 var han klar med sin specialistutbildning inom allmänmedicin. Youssif arbetade deltid som lärare på läkarlinjen vid Oslo Universitet och drev en privat klinik i Oslo, tills han gick i pension år 2013. Youssif Iraki är författare till många vetenskapliga artiklar och två böcker. Han har målat ett fyrtiotal olje- och akrylmålningar, de flesta med motiv från Palestina. Youssif fortsätter att skriva, måla och berätta om historien, kampen och stoltheten, övertygad om en rättvis framtid för sitt folk.BÖCKER UTGIVNA PÅ CELANDERS