Tariq Ali

Obamasyndromet

Översättning Charlotte Hjukström

Obamasyndromet är en preliminär redogörelse för de första två åren av Barack Obamas presidentperiod. De förhoppningar  som väcktes till liv under valkampanjen 2008 föll snabbt samman. Efter finanskrisen räddade ”reformpresidenten”  storföretagen och finansjättarna på Wall Street utan att få något i utbyte. Ledare och företrädare för demokraterna  sitter fast i det korrupta lobbysystemet och planerna på en genomgripande reform av hälsovårdssystemet har lidit  nederlag. Utanför USA:s gränser fortsätter ”kriget mot terrorn”. Irak är ockuperat på obestämd tid, Israel blidkas  genom ständiga eftergifter, samtidigt som USA nu har ännu fler trupper i Afghanistan. Obamas oförmåga att förändra det  politiska landskapet ens någon tum i reformistisk riktning har redan banat väg för ett uppsving för republikanerna och  den amerikanska högern. Bortsett från retoriken är det inte mycket som har förändrats sedan Bush lämnade Vita huset.

Med ett nyskrivet kapitel om våren 2011 och Obama som hela världens sheriff

Debatt | Danskt band 208 sidor | Utk augusti 2011

100 kr

Paradiset
160 kr
Högerpopulismen dissekerad
120 kr
Haiti 2004
85 kr
Graceland
249 kr
Darfur, konfliktens bakgrund
100 kr