Abdulrazak Gurnah

Paradiset

Översättning Helena Hansson

Gurnah introduceras nu på svenska med Paradiset, en historisk utvecklingsroman som utspelar sig i det  muslimska Östafrika under nittonhundratalets början, då området står på randen till fullskalig europeisk kolonialisering.  Här möts den gamla swahilikulturen och den tyska och brittiska kolonialismen, och via handelsvägar och karavaner får vi  följa en pojkes mognad till ung man.

Huvudpersonen, den tolvårige Yusuf, skickas av sina fattiga föräldrar till kusten för att bo hos sin farbror  Aziz, en förmögen köpman. Snart går det upp för både den oskuldsfulle Yusuf och läsaren att köpmannen inte alls är Yusufs  farbror: i själva verket har han sålts som skuldslav av sin far. Så börjar livets hårda skola för Yusuf. men här finns  också plats för vänskap och för glimtar av skönhet, i form av husbondens trädgård, som Yusuf på eget bevåg ägnar sin  kärleksfulla omsorg. 

Vid sjutton års ålder får Yusuf följa med sin husbonde på en storslagen handelsexpedition till inlandet,  en övermodig resa där sjukdom, vilda djur och blodtörstiga lokala styresmän kräver sin tribut. Genom huvudpersonens ögon  får vi uppleva ett Afrika som präglas av stamstrider, vidskeplighet, sjukdomar och barnslaveri, men drömmaren Yusuf får  också en skymt av paradisets portar av eld och vatten. Eller är det i själva verket den trädgård som han har skött om som  är paradiset? Vid återkomsten till denna trädgård och till sin husbondes hem får Yusuf veta den tragiska hemlighet som  leder fram till bokens häpnadsväckande upplösning.

  Paradiset är en mångbottnad, våldsam, vacker och märklig berättelse med ett poetiskt, skirt och avskalat  språk, där perspektivet aldrig viker från den unga huvudpersonens sida. I såväl motiv som språk lånar romanen drag från  den bibliska berättelsen om Josef, och man skönjer också element från koranen, från myter och folktro och inte minst en  tydlig fläkt av Conrads Mörkrets hjärta, samtidigt som romanens egenart aldrig kommer i skymundan. Det är en berättelse  som är fast förankrad i sin tid och sin miljö, en berättelse som ändå – eller just därför – är djupt allmängiltig.

Roman | Danskt band 272 sidor | Utk september 2012

160 kr

Libyenkrigets geopolitik
99 kr
Graceland
249 kr
"Den här gången gick vi för långt"
89 kr 150 kr
Nattens sång
129 kr 160 kr
Haiti 2004
59 kr 75 kr