Mattias Jeschko-Edberg

Eldträd tidig morgon

Eldträd tidig morgon är uppföljaren till novellsamlingen Goplana som kom ut 2010. Mattias  Jeschko-Edberg har nu närmat sig lyriken med en diktsamling som spänner över femton års skrivande. Här utgår  han från sprickorna i vardagen, men klär dem i en kritisk lyrik som hela tiden spiller över i surrealism, i  hopp om att skingra mörkret. Poesin sträcker sig mellan Oakland – Paris – Sverige och läsaren ställs i skuggan  av ett Europa som återigen håller på att falla samman. Eldträd tidig morgon är som debuten en särpräglad bok och  rör sig i sin helt egna riktning.

Dikter | Danskt band 96 sidor | Utkom oktober 2013

120 kr

Lagen mot krig
150 kr
Släpljus och vingar
100 kr
På tvärs
150 kr
Nekropol
159 kr
Det är så här det är
100 kr