Bo Gustavsson

Det nya nuet


Vi behöver alla ett nytt nu, en ny början ivåra liv. I sin bok tar Bo Gustavsson upp detta tema i ett spektrum av 18 essäer. Där behandlas bland andra så olikartade tänkare och författare som Alain Badiou, Roland Barthes, Antonin Artaud, TomasTranströmer, Katarina Frostenson och den bortglömde poeten August Strindberg med flera. Dessutom skriver han om Heideggers läsningar av Hölderlin,  Abdellatif Laâbi och människans värdighet, den kurdiske poeten Farhad Shakely, Vladimir Losskys teologi, den ryske religionsfilosofen Nikolaj Berdjajev, italienska poeter i Giacomo Leopardis efterföljd och Ivan Aguéli.

Det nya nuet är andra delen i en trilogi med essäböcker vari den första delen heter Det stora okända och den tredje delen Den långa dagen är under arbete. Så vittbekant är detta första gången någon skriver en trilogi med essäböcker på svenska.


Essäer | Danskt band 208 sidor | Utk december 2014
170 kr

149 kr

Älska din dröm
129 kr 160 kr
Bangladesh i förändringens tid
120 kr 170 kr
Historier om herr Keuner
99 kr 160 kr
Resan till Barbarien
99 kr 125 kr
Det förlängda ögonblicket
150 kr 200 kr