Alla människors lika värde

av Göran Burén

Historiskt reportage | Mjukband 248 sidor | Oktober 2017

1948 bildades staten Israel. I samband med de stridigheter som då uppstod fördrevs tre kvarts miljon människor från sitt land och sina hem. Deras egendom övertogs av de nya härskarna. Israel blev en framgångssaga och palestinierna blev flyktingar. Vad visste svenskarna om de landsflyktigas öde?

I dagarna utkommer Umeåförfattaren Göran Buréns nya bok, Alla människors lika värde. Den är på sätt och vis en fortsättning på den förra som handlade mordet på Folke Bernadotte. Nu är det de palestinska flyktingar Bernadotte engagerade sig så starkt för som står i fokus. Varför har de varit och varför är de fortfarande så bortglömda?

Alla människors lika värde är Göran Buréns sjunde bok.

Pressröster

"Boken är en partsinlaga som tar en klar ställning för den arabiska sidan men framställningen är nyanserad och saklig. Den är både välskriven och ett värdefullt komplement till litteraturen om Palestinakonflikten." Ulf Pauli, BTJ-häftet

"Göran Burén har tidigare skrivit boken Mordet på Folke Bernadotte (Leopard 2012). Detta är också en viktig utgångspunkt för den mycket läsvärda och informativa bok, Alla människors lika värde (Celanders 2017), som Göran Burén nu skrivit. Men  huvudtemat i boken är hur den svenska opinionen i Israel- och  Palestinafrågan har utvecklats under åren. En opinion som egentligen aldrig tagit någon hänsyn till att Sveriges årliga ja-röst rimligen borde leda till några praktiska konsekvenser." – Henrik Linde på Lindelöf.nu
150 kr

Som i en erövrad stad
85 kr
Podemos – vänsterpolitik i kristid
120 kr
Den långa dagen
150 kr
Kapitalismen - en spökhistoria
150 kr
Syriza och den grekiska våren
145 kr