Omprövningar

Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal

av David Brolin

Idéhistorisk essä | Danskt band 280 sidor | Utk mars 2015

Vad kommer först? Hönan eller ägget? Omprövningen eller karriären? David Brolin har skrivit en gedigen studie av några svenska intellektuella som under flera årtionden spelat en central roll i den offentliga debatten och hur de hanterade övergången från ett vänsterdominerat 70-tal till ett nyliberalt 80-tal. Boken innehåller ett antal porträtt av personer som spelade en viktig roll i detta skifte och hur de över ett drygt årtionde kom att röra sig från en ställning långt ut på vänsterkanten till en position i samhällsdebattens mittfåra (Lars Gustafsson, Håkan Arvidsson, Svante Nordin, Bo Gustafsson, Klas Eklund och Göran Rosenberg). Den avslutas med ett försök att teoretiskt och systematiskt knyta samman dessa individuella öden och placera in dem i ett historiskt och internationellt sammanhang.

160 kr

120 kr

Avfällingen. Lawrence efter Arabien
100 kr
I morgon Brasilien
99 kr 140 kr
Vad var kommunismen?
100 kr
Imperiets skugga
120 kr 180 kr
Alla människors lika värde
99 kr 150 kr