Bangladesh i förändringens tid

av Bo Kramsjö

Debatt | Danskt band 224 sidor | Utk januari 2014

Bangladesh har under de senaste årtiondena genomgått nästan osannolika förändringar. Detta är ett försök att skildra folket i Bangladesh på dess egna villkor. Författaren har lärt sig språket, bangla, och arbetat med bangladeshiska folkrörelser. Därigenom förmår han ge en rimligare och mera rättvisande beskrivning av landet än den gängse. Såväl den inhemska eliten som det utländska herrskapet visas underifrån.

Om Bo Kramsjös första bok Bangladesh: på upptäcktsfärd i verkligheten (Svalorna, 2000) skrev Jan Myrdal att ”den som bättre vill förstå Sydasien bör läsa den” och Lars Eklund menade i Sydasien att den är ”en utomordentlig bok för den som vill lära sig förstå landet bättre”.

Pressröster

Amnesty Press 140603

Internationalen 140523

Sydasien 140223

170 kr

120 kr

Det nya nuet
150 kr
Sverige, Nato och säkerheten
150 kr
Jihadisternas återkomst
120 kr 150 kr
Hör detta och lyssna till det
150 kr
Imperiets skugga
180 kr