Att kyssa en kvarleva

av Maura Dooley

Översättning: Roy Isaksson

Dikter | Danskt band 120 sidor | Utk juni 2010

Dikter från samlingarna Sound Barrier, Poems 1982–2002 och Life under Water

”Maura Dooley skriver med en målares blick, den materiella världen är sedd med intensiv vällust,  full av färg och smak. Denna djupa omsorg om livets sensuella ögonblick är drivkraften bakom många av hennes  dikter, en del av hennes irländska arv.
 …
 Maura Dooleys poesi utmärker sig för att den omfattar både den lyriska och den politiska medvetenheten, är en  sammansmältning av huvud och hjärta.
 …
Hennes dikter är i sig handlingar som förskjuter perspektiven, som vrider och vänder på en händelse eller en  känsla som inte helt kan namnges eller förstås. Hennes skapande fantasi är en fantasi som får mysterierna att  föröka sig. Dikterna i detta urval är till största delen hämtade från Sound Barrier, Poems 1982–2002  (Bloodaxe 2002).”
 Roy Isaksson

110 kr

Välkommen till Himmelsta
150 kr
Resan till Barbarien
120 kr
Gå vilse
160 kr
Moraliska småskrifter
185 kr
Eldträd tidig morgon
120 kr