Peter Hallward

Haiti 2004

Förord av Björn Kumm

Haiti är ett litet fattigt land  i Västindien som kanske är mest känt för de ökända diktatorerna Papa Doc  och Baby Doc och det brukar inte ägnas någon större uppmärksamhet i  det vanliga mediebruset. Ändå har landet, alltsedan det vann sin  självständighet 1804 efter den första segerrika slavrevolten någonsin,  inspirerat frihetssträvanden och antikoloniala rörelser världen över.

Sedan Duvalierregimen störtats i slutet av 1980-talet inleddes en ny  hoppingivande utveckling som främst kom att personifieras av den  radikale prästen Jean-Bertrand Aristide. Både 1990 och 2000 valdes  Aristide  till landets president med överväldigande majoritet men båda gångerna  blev han avsatt genom kupper. Första gången störtades han 1991 av  militären och 2004 tvingades han bort av en fransk- amerikansk  expeditionsstyrka.

I de texter som här för första gången presenteras i svensk  språkdräkt ger Peter Hallward en kritisk analys av Haitis historia från  självständigheten 1804 fram till den händelseutveckling som  kulminerade i att franska och amerikanska trupper i februari 2004 drev  bort landets valde president.

Debatt | Danskt band 80 sidor | Utk februari 2007
75 kr

59 kr

Darfur, konfliktens bakgrund
59 kr 80 kr
Att kyssa en kvarleva
49 kr 120 kr
Abigails liv
99 kr
Ordet i min makt
45 kr
Tystnadens Europa
99 kr