Anders Björnsson

I Bildts tid

Och andra nedslag i tidskrönikan

Anders Björnsson har prövat att följa ett samtidsskeende under ett års tid – ett år präglat av både turbulens och vemod.

Hans metod är att göra minnesresor, redovisa ögonblicksupplevelser, konfrontera yttre händelser med textläsning och ställa den politiska makten mot andra makter, inte minst musikens makt. Han är historikern som rör sig oförfärat över gränser. Han är reportern som intresserar sig för det som är marginellt. Som en intellektuell outsider har han skaffat sig inblickar i miljöer där de härskande tänkesätten formas.

Sin bok har han själv karakteriserat som ”ett antal fortlöpande nedslag i tidskrönikan”. De flesta krönikorna är mycket korta, texterna till synes oavslutade. Här finns också längre utdrag ur arbetsjournaler, bland annat om konsten att översätta Theodor Fontane, den tyske mästaren. I en argumenterande essä presenterar han en metod för att förstå det politiska fenomenet Carl Bildt – veterligen det första tolkningsförsöket i sitt slag.

Tankebok| Danskt band 288 sidor | Utk september 2015
120 kr

84 kr

Som i en erövrad stad
60 kr 85 kr
Podemos – vänsterpolitik i kristid
84 kr 120 kr
Trottoaren i Teheran
84 kr 120 kr
Moraliska småskrifter
130 kr 185 kr