Karin Ulveson

Svenska för främlingar

Ebba Martinsson, 31 år, huvudpersonen i Svenska för främlingar, jobbar som sfi-lärare på skolan Learnitall. Hon skriver i sin blogg:

”Jag har vistats på olika typer av arbetsplatser och jag vet att mycket arbete, det utför man i onödan, och att det görs omorganiseringar på arbetsplatser, oftare ju större de är. Det är en del av det att vara anställd. Jag vet. Men det här som vi har på Learnitall hör inte dit. Det är nånting alldeles exceptionellt. Det förhållande som utmärker vår situation är: VI HINNER INTE HA LEKTIONER.”


Learnitall är en skola som bedriver undervisning i svenska för invandrare.

Ebba Martinsson arbetar som lärare där. Hennes arbetssituation är kaotisk och ohållbar.

Genom dagboksanteckningar, dialoger utformade som filmscener, elevtexter, verksamhetsdokument, diagram, reportageliknande texter, dikter och foton utforskar Ebba sin roll och sina val i det hela.

Vi lär känna några av hennes kolleger. Eller gör vi egentligen det? Det tycks som om det system som Learnitall bygger på tenderar att göra människorna främmande för varandra, för sig själva och även för betraktaren. 

Svenska för främlingar är mer än en lärares berättelse. Här möter forskningens begrepp en konkret verklighet. Där finns unika förhållanden men också vitt spridda organisationsmodeller och styrinstrument, som många har erfarenheter av”, skriver Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi i ett efterord.


Pressröster

"Stark närvaro skapas genom framställningens form, en slags bloggdagbok  som ibland kommenteras på typiskt bloggvis av kompisar och närstående.  Man tas med in i galenskapen som syns så tydligt utifrån, men som är så  svår att rå på när man befinner sig mitt i. Man mals ner eller skaffar  sig bisarra flyktmekanismer." – Knut Lindelöf på Lindelöf.nu


Debatt | Danskt band 132 sidor | April 2018

150 kr

Imamen, kuppen och tjänarna
160 kr
Migritude
99 kr
Flyktingkrisen och den svenska modellen
150 kr
Syriza och den grekiska våren
145 kr
Tyskland, vårt Tyskland
210 kr