Fabrizio Gatti

Bilal

Översättning Margareta Zetterström

Bilal är berättelsen om den italienske journalisten Fabrizio Gattis resa under antaget namn för att  med egna ögon möta de människor som är beredda att riskera allt för chansen till ett nytt liv i Europa. Resan  börjar i Dakar i Senegal och fortsätter genom Mali och Niger upp mot gränsen till Libyen. Resan görs i  överlastade lastbilar genom Saharaöknen där ett motorhaveri kan resultera i döden.

Bilal är även den identitet som irakkurdisk flykting som författaren använder under sin resa. Genom  att sätta sig själv i de illegala flyktingarnas – klandestinernas – situation försöker författaren se Europa genom  deras ögon.

Bilal är en oavbrutet fängslande skildring av en dramatisk resa, men det är inte författaren och  hans strapatser som står i centrum för berättelsen utan människorna han möter längs vägen: Daniel, Joseph,  Khaled, James, Billy och deras vänner. Författaren är särskilt intresserad av vad det är som driver människor att  lämna sin familj och sitt land och våga allt, det beslut som utgör ”vattendelaren mellan innan och efteråt”.  Genom skildringarna av de människor Bilal möter på sin resa växer boken till en skildring av en av vår tids  största folkvandringar – strömmen av människor som försöker ta sig in i ”fästning Europa”.

Reportage | Danskt band 552 sidor | Utk maj 2013

179 kr

På tvärs
99 kr 200 kr
Graceland
59 kr
Det är så här det är
99 kr
Släpljus och vingar
99 kr
Nekropol
159 kr