Hör detta och lyssna till det

En antologi om flykt

Elin Sundberg & Moa Kjellstrand (red.)

Debatt | Mjukband 160 sidor | Oktober 2017

"Ibrahim undrar vad vi européer kommer att säga till våra barnbarn för att rättfärdiga den nuvarande politiken. Han gestikulerar med händerna, tittar uppfordrande på mig och säger att han vill åtala EU i framtiden. Ibrahim säger att Europa just nu dödar barn och hoppet hos människor på flykt. Han förklarar att systemet är konstruerat så att du måste ha psykiska problem och medicinska rapporter som styrker ditt fall för att få stanna.

– Räcker det inte att det regnar bomber där jag kommer från? Krig är inte säkerhet, så varför får jag inte skydd? Jag är en flykting, inte kriminell eller terrorist. Det är ni som är kriminella när ni stoppar mig! Och så gör de oss sjuka, för vad? För mer pengar?"

Hör detta och lyssna till det är en antologi som genom ett 30-tal skribenter samlar berättelser i bild och text från barn på flykt, forskare, läkare, journalister, aktivister, poeter och mycket mer. Boken vill beskriva det rådande samhällsklimatet i en historisk kontext och synliggöra den normaliseringsprocess som kategoriserar och rangordnar människor.


Pressröster

"Formatet i liggande A4, mjuka pärmar och korta texter kan ge intryck av en lättviktig publikation men här finns det mesta av vikt rörande innehåll och konsekvenser av den förda politiken, i en form som en bred läsekrets kan ta till sig."

Elisabeth Sköns i BTJ-häftet nr 1, 2018


"Befriande läsning i en tid som kräver underdånig tacksamhet av den som flytt."

Kristina Lindquist i Sydsvenskan 13.11.2017

150 kr

99 kr

Bilal
210 kr 250 kr
Migritude
100 kr 150 kr
Älska din dröm
99 kr 140 kr
Flyktingkrisen och den svenska modellen
120 kr 150 kr