Selima Hill

Det är så här det är

Översättning Roy Isaksson

Selima Hill är en av de mest särpräglade rösterna inom den samtida brittiska poesin. Roy Isaksson som har översatt detta urval av hennes dikter skriver i förordet att

Selima Hills humor är dyster, och därför så befriande – den söker inte sympati utan sanning. Det är dikter som inte vill vara upplyftande utan ärliga, dikter som vägrar förneka de sår som vill förnekas. Detta är hennes absoluta kännetecken, och till sin hjälp har hon ett batteri av okonventionella bilder och ett känslospektrum där allt får ta sin plats. Natur kolliderar med kultur, den mänskliga världen invaderas av olika djur. Hill arbetar hela tiden för att visa hur flytande alla identitetsbegrepp är.

Dikter | Danskt band 120 sidor | Utk februari 2013
100 kr

70 kr

Lagen mot krig
105 kr 150 kr
Utan framtid
84 kr 120 kr
Släpljus och vingar
70 kr 100 kr
Eldträd tidig morgon
84 kr 120 kr
Graceland
41 kr 59 kr