Bo Kramsjö

Bangladesh i förändringens tid


Bangladesh har under de senaste årtiondena genomgått nästan osannolika förändringar. Detta är ett försök att skildra folket i Bangladesh på dess egna villkor. Författaren har lärt sig språket, bangla, och arbetat med bangladeshiska folkrörelser. Därigenom förmår han ge en rimligare och mera rättvisande beskrivning av landet än den gängse. Såväl den inhemska eliten som det utländska herrskapet visas underifrån.

Om Bo Kramsjös första bok Bangladesh: på upptäcktsfärd i verkligheten (Svalorna, 2000) skrev Jan Myrdal att ”den som bättre vill förstå Sydasien bör läsa den” och Lars Eklund menade i Sydasien att den är ”en utomordentlig bok för den som vill lära sig förstå landet bättre”.

Pressröster

Amnesty Press 140603

Internationalen 140523

Sydasien 140223

Debatt | Danskt band 224 sidor | Utk januari 2014
170 kr

120 kr

Det förlängda ögonblicket
150 kr 200 kr
I morgon Brasilien
129 kr 150 kr
Resan till Barbarien
99 kr 125 kr
Älska din dröm
129 kr 160 kr
Historier om herr Keuner
99 kr 160 kr