Bo Kramsjö

Bangladesh i förändringens tid


Bangladesh har under de senaste årtiondena genomgått nästan osannolika förändringar. Detta är ett försök att skildra folket i Bangladesh på dess egna villkor. Författaren har lärt sig språket, bangla, och arbetat med bangladeshiska folkrörelser. Därigenom förmår han ge en rimligare och mera rättvisande beskrivning av landet än den gängse. Såväl den inhemska eliten som det utländska herrskapet visas underifrån.

Om Bo Kramsjös första bok Bangladesh: på upptäcktsfärd i verkligheten (Svalorna, 2000) skrev Jan Myrdal att ”den som bättre vill förstå Sydasien bör läsa den” och Lars Eklund menade i Sydasien att den är ”en utomordentlig bok för den som vill lära sig förstå landet bättre”.

Pressröster

Amnesty Press 140603

Internationalen 140523

Sydasien 140223

Debatt | Danskt band 224 sidor | Utk januari 2014
120 kr

84 kr

Den tredje passageraren
119 kr 170 kr
Kartusianklostret i Parma
126 kr 180 kr
Tretton
84 kr 120 kr
Historier om herr Keuner
105 kr 150 kr
Det förlängda ögonblicket
105 kr 150 kr