Jan Myrdal

Resan till Barbarien


Resan till Barbarien är en bittert uppsluppen satir över efterkrigstidens Europa som skrevs 1955 av en ung och ständigt refuserad författare på vänsterkanten. Den ”hör till en europeisk dåtid som nu ligger i skugga, medieskugga inte minst”, skriver Jan Myrdal i sitt förord. Boken refuserades av Tidens förlag och skickades då till Willi och Maj Bredel i Berlin med förhoppningar om att det skulle vara möjligt att publicera den i DDR. Sedan glömdes manuskriptet bort och inte förrän långt efter det att Maj Bredel gått bort skickades det till Jan Myrdal i Sverige. När den nu kommer ut är det alltså med 59 års fördröjning.

Roman | Danskt band 120 sidor | Utk augusti 2014
125 kr

99 kr

Älska din dröm
129 kr 160 kr
Det nya nuet
149 kr 170 kr
Antonio Gramsci. 1891–1937
180 kr
Tretton
99 kr 150 kr
Bangladesh i förändringens tid
120 kr 170 kr