Vad var kommunismen?

av Tariq Ali

Översättning: Henrik Celander

Debatt | Danskt band 104 sidor | Utk september 2012

Tariq Ali följer den kommunistiska rörelsen från de tankar som Karl Marx och Friedrich Engels formulerade i  Det kommunistiska partiets manifest över Pariskommunen 1871 och Oktoberrevolutionen 1917 vidare till dagens situation,  tjugo år efter Sovjetunionens upplösning. Han nöjer sig inte med att konstatera klyftan mellan de kommunistiska idealen  och den så kallade reellt existerande socialismen utan diskuterar även olika försök att förklara varför de första  försöken att skapa ett socialistiskt samhälle slutade i nederlag. Avslutningsvis argumenterar Tariq Ali för att någon  form av socialism och global planering är nödvändig för att rädda jorden från utplundring och miljökris.

”I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en  sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.”  (ur Kommunistiska manifestet)

100 kr

Imamen, kuppen och tjänarna
160 kr
Avfällingen. Lawrence efter Arabien
100 kr
I morgon Brasilien
99 kr 140 kr
Lagen mot krig

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Dagbok från Tal El-Zaatar
200 kr