Det är så här det är

av Selima Hill

Översättning: Roy Isaksson

Dikter | Danskt band 120 sidor | Utk februari 2013

Selima Hill är en av de mest särpräglade rösterna inom den samtida brittiska poesin. Roy Isaksson som har översatt detta urval av hennes dikter skriver i förordet att

Selima Hills humor är dyster, och därför så befriande – den söker inte sympati utan sanning. Det är dikter som inte vill vara upplyftande utan ärliga, dikter som vägrar förneka de sår som vill förnekas. Detta är hennes absoluta kännetecken, och till sin hjälp har hon ett batteri av okonventionella bilder och ett känslospektrum där allt får ta sin plats. Natur kolliderar med kultur, den mänskliga världen invaderas av olika djur. Hill arbetar hela tiden för att visa hur flytande alla identitetsbegrepp är.

100 kr

Trottoaren i Teheran
120 kr 160 kr
Det förlängda ögonblicket
150 kr 200 kr
Att kyssa en kvarleva
110 kr
Eldträd tidig morgon
120 kr
När man inte hunsar
140 kr