Anders Nilsson & Örjan Nyström

Flyktingkrisen och den svenska modellen


Hur vi hanterar migration och folkomflyttningar kommer att avgöra hur våra samhällen utvecklas under de kommande årtiondena.

”Flyktingkrisen” kan bli en katalysator för trängande behov av en allmän reformistisk förnyelse för ökad jämlikhet i vårt land. Den sätter ljus på missförhållanden som också drabbar inrikesfödda arbetslösa eller svenska ungdomar som hamnar i en jojo-tillvaro av tillfälliga jobb. Det samma gäller bostadsbristen som är ett gissel inte bara för nyanlända flyktingar utan också för unga i allmänhet som ska flytta hemifrån.

Integrationen av immigranter i Sverige är betydligt bättre än sitt dåliga rykte. Det stämmer visserligen att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i många EU-länder, men det bör ses mot bakgrund av att sysselsättningen generellt är högre i Sverige. I själva verket arbetar utrikesfödda i högre utsträckning i Sverige än i jämförbara EU-länder.

En viktig skillnad mellan inrikes och utrikes födda som sällan uppmärksammas är att chanserna att få jobb ökar ju längre tiden går i arbetslöshet för utrikes födda medan det motsatta förhållandet gäller för inrikes födda.

Det svenska samhället står väsentligen välordnat med stark ekonomi och fungerande arbetsmarknad med tilltagande brist på arbetskraft.

Debatt | Danskt band 192 sidor | Utk september 2016

150 kr

Älska din dröm
129 kr 160 kr
Bilal
179 kr
Sångboken
150 kr
Imamen, kuppen och tjänarna
160 kr
Svenska för främlingar
150 kr