Kritik av underdog-metafysiken

av Johan Söderberg 

Essä | Danskt band 248 sidor | september 2021


”Samhällets polarisering längs identitetspolitiska skiljelinjer stabiliserar opinionsstödet för skattesänkningar och privatiserade välfärdstjänster.”

En idéhistorisk essä som spårar källorna till kulturkriget i den offentliga debatten tillbaka till vänsterns interna uppgörelse med arbetarrörelsen och marxismen. Som ett led i denna uppgörelse orienterade sig vänstern mot identitetskamper och mångkultur. Boken analyserar idéutvecklingen inom vänstern mot bakgrund av det nyliberala systemskiftet som ägde rum vid samma tid. Av särskilt intresse för studien är hur nyliberala tänkare som Mises och Hayek har resonerat kring nationellt självbestämmande, minoritetsrättigheter och migration när de besvarat frågan hur privategendomen kan säkerställas mot ingrepp från den röstberättigade majoritetsbefolkningen.

Johan Söderberg är docent i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Han intresserar sig för kunskapens produktionsvillkor med särskild tonvikt på gränsdragningen mellan ideologi och vetenskap. Tidigare har han studerat alternativ teknikutveckling bland hackers och droganvändare. Han är biträdande redaktör för tidskriften Science as Culture. Utöver den här boken är han aktuell med Resistance to the Current: Dialectics of Hacking (MIT Press, 2022), samförfattad med Maxigas.

240 kr

Flyktingkrisen och den svenska modellen
120 kr 150 kr
Migritude
100 kr 150 kr
Bilal
210 kr 250 kr
Den sista gåvan
150 kr 210 kr