Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström och Lars-Gunnar Liljestrand

Lagen mot krig

Om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen

”Sverige måste åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Vårt land måste återgå  till de fredliga lösningarna med samtal, förhandlingar och medling som det centrala i fredsarbetet. Vårt land  måste återgå till den väg som vi med framgång gått på under många år. De diplomatiska vägarna var riktmärket som  vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred – inte för krig!

Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument  för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den.”

ur Thage G. Petersons förord

De fyra juristerna Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström  och Lars-Gunnar Liljestrand har tidigare skrivit om folkrätt och  internationell politik och om Sveriges militära engagemang i  Afghanistan. Nu har de tillsammans skrivit en bok som är ett försvar för  FN-stadgans förbud mot aggressionskrig. Vid rättegången mot nazistiska  krigsförbrytare i Nürnberg efter andra världskriget betraktades just  aggressionskrig som det allvarligaste av alla brott.

I Lagen mot krig ger författarna en fyllig redogörelse för vad  folkrätten säger om angreppskrig och intervention i andra länders inre  angelägenheter. De diskuterar även de försök som gjorts under senare år  att förändra folkrättens innehåll med hänvisning till så kallade  humanitära interventioner och ”responsibility to protect”

Debatt | Danskt band 208 sidor | Utk augusti 2013

150 kr

Nekropol
159 kr
Eldträd tidig morgon
79 kr 120 kr
Graceland
59 kr
Utan framtid
99 kr
Bilal
179 kr