Malin Ideland

Den KRAV-märkta människan


Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Vad innebär det att vara en förändringsagent? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja KRAV-märkta varor i affären? Är det verkligen så att den som medvetet handlar den dyra ekologiska maten nödvändigtvis är mer miljövänlig än den som kanske inte har råd att köpa densamma?

Den KRAV-märkta människan handlar om vad det är att vara en miljövänlig människa i vår tid. Boken problematiserar hur talet om hållbar utveckling och miljömedvetenhet bidrar till att skapa och upprätthålla normer för ”den önskvärda människan”. Hen som uppfyller KRAVen. Boken diskuterar hur denna idealbild samtidigt skapar en bild av ”den icke-önskvärda människan”, vars beteenden, livsstil, handlingar och känslor ses som problematiska. Den tar också upp barnens roll som förändringsagenter och de krav som drabbar dem i undervisning om hållbar utveckling där lösningarna av framtida miljöproblem ofta läggs på de ungas axlar.

Till syvende och sist handlar boken om vad vi får ”på köpet” med de goda intentionerna att fostra barn och vuxna till att skapa ett hållbart samhälle? Hur kan vi förstå att idén om en gemensam värld och en gemensam framtid faktiskt också fungerar särskiljande – mellan människor, åldrar, sociala klasser, hudfärger och nationaliteter?

Debatt | Danskt band 152 sidor | Utkom november 2016
120 kr

84 kr

Välkommen till Himmelsta
105 kr 150 kr
Tyskland, vårt Tyskland
147 kr 210 kr
Kapitalismen - en spökhistoria
105 kr 150 kr
En hedersam kvinna (2:a utg.)
105 kr 150 kr
Flyktingkrisen och den svenska modellen
105 kr 150 kr